O mnie

Jestem  psychoterapeutą certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Pracuję w podejściu integratywnym systemowym.

Ukończyłam całościowe szkolenie do zawodu psychoterapeuty w Polskim Instytucie Pscyhoterapii Integratywnej w Krakowe, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Stale poszerzam umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz superwizując swoją pracę pod kierunkiem certyfikowanych superwizorów.  Będąc członkiem PTPI i PFP w swojej pracy kieruję się ich kodeksem etycznym.

Obecnie jestem również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

dr Renata Krawczyk, psychoterapeuta certyfikowany

Ukończone szkolenia i kursy (poza całościowym szkoleniem psychoterapeutycznym):

– certyfikat psychoterapety PTPI;

– „Praca z ciałem w zdrowieniu u i osobistej przemianie. Psychosomaterapia z elementami psychoneuroimmunologii (2015)

– „Psychoterapia par” – szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii (2014)

– uzyskanie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej w Krakowie –  spełniającej wymogi zawarte w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ nr 60/2009/DSOZ z dn. 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (2014)

– „Integratywna MetaSystemowa psychoterapia depresji” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej; szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii (2014)

– „Hipnoza kliniczna”, kurs podstawowy i zaawansowany w PTPI; szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii (2014)

– „MetaSystemowa Integratywna Psychoterapia zaburzeń lękowych” w PTPI; szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii (2013)

– szkolenie kwalifikacyjne z zakresu diagnozy klinicznej DSM-IV-TR, zarejestrowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie pod numerem 57-000057-001-0002 (2012)

– „Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba”; kurs Psychologicznego Centrum Rozwoju w Lublinie podnoszący kwalifikacje (2012)

– „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa” – szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii (2011)